גביית חובות

מתקשה לגבות חובות מספק? יתכן שהוא בדרך לחדלות פרעון – קח את המושכות חוק חדלות פרעון קובע (סעיף 9), כי נושה של תאגיד רשאי להגיש בקשה למתן צו פתיחת הליכים כנגד התאגיד אם התאגיד נמצא בחדלות פרעון.

במסגרת בקשה כזו יכול הנושה לציין את העדפתו – פירוק התאגיד או שיקומו הכלכלי. אלא, שעל מנת שלקוח (למשל) יוכל להגיש כנגד ספק בקשה למתן צו פתיחת הליכים (לשם פירוק החברה או שיקומה) נדרש הוא להוכיח כי התאגיד (אותו הספק) חדל פרעון.

בהקשר הזה נשאלת בראש ובראשונה השאלה מיהו נושה? בעניין הזה קובע החוק, כי נושה הוא "מי שהחייב חב לו חוב".

בהקשר של הגשת בקשת חדלות פרעון קובע החוק, כי נושה של חוב שטרם הגיע מועד פרעונו רשאי להגיש בקשת חדלות פרעון רק בהתקיים אחד מהבאים:

(1) התאגיד פועל במטרה להונות את נושיו;

(2)   התאגיד פועל לגריעת נכס מנכסי התאגיד במטרה להבריחו מנושיו;

(3)   התאגיד לא יוכל לפרוע את החוב, ובלבד שמועד פירעון החוב חל בתוך שישה חודשים ממועד הגשת הבקשה.

אדם או חברה המבקשים להגיש בקשה למתן צו פתיחת הליכים נדרשים להוכיח כי החברה חדלת פרעון. החוק קובע, כי חזקה על חברה שהיא חדלת פרעון בין היתר, אם הנושה מסר לתאגיד דרישה לתשלום חוב שסכומו עולה על כ-75,000 ₪, והחוב לא שולם בתוך 30 ימים ממועד מסירת הדרישה, או במקרה שבו התאגיד לא שילם סכום הגבוה מכ-75,000 ₪ שנדרש לשלם לנושה על פי פסק דין. ביחס לעובדי התאגיד קובע החוק, כי במידה וניתן על ידי בית הדין לעבודה פסק דין המורה לתאגיד לשלם לעובד סך של למעלה מכ-10,000 ₪ והוא לא שולם בתוך 30 ימים, חזקה שהתאגיד חדל פרעון.

כך, גם נושה של יחיד, אשר מתקשה לגבות את חובו, יכול בתנאים מסוימים להגיש בקשה למתן צו פתיחת הליכים ליחיד גם במקרה של בקשת צו פתיחת הליכים כנגד יחיד, נושה בעל חוב שטרם הגיע מועד פרעונו נדרש להוכיח אחד מבין 3 התנאים המנויים לעיל, וכן להוכיח, ככל נושה, כי היחיד חדל פרעון.

בעניין הזה קובע החוק, כי חזקה שהיחיד חדל פרעון אם למרות שהובאה בפניו דרישת תשלום חוב, שסכומו עולה על כ-75,000 ₪, היחיד לא פרע את חוב. בשונה מדרישת תשלום שמופנית כלפי תאגיד, כאשר נושה מבקש להוכיח כי יחיד הוא חדל פרעון, הוא נדרש ליתן ליחיד שהות של 45 ימים (ולא 30 ימים) טרם הגשת הבקשה. לכן, אם אתם מתקשים לגבות חוב מספק או שהמעסיק אינו עומד בתשלומים אליכם – מומלץ לפנות לייעוץ משפטי ולבחון את האפשרות להגשת בקשת חדלות פרעון.

תאמו פגישת ייעוץ עוד היום

עו"ד ליאור בן-יוסף לוי עוסקת במשפט האזרחי, בדגש על תחום חדלות פרעון, הן של יחידים והן של תאגידים, כמו גם בדיני הבנקאות וליטיגציה. במשך שנות עיסוקה בתחום, צברה עוד בן-יוסף לוי ניסיון עשיר בניהול הליכי פשיטת רגל וחדלות פרעון מורכבים, בליווי וייצוג הצדדים במגרש חדלות הפרעון.

הקליקו

האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.