תחום

הפטר חובות

מהו הפטר חובות? צו ההפטר מעניק שיקום כלכלי לחייב והפטר מכל חובותיו - מחיקת חובות, שקדמו למתן הצו מלבד מספר סוגי חובות ההפטר אינו פוטר את החייב מחובות בגין קנסות, חוב מזונות, חוב שנוצר במרמה ודמי נזק שטרם נקצבו. צו הפטר ניתן על-ידי רשם ההוצאה לפועל, והוא פוטר את החייב מכל חובותיו, מלבד חובות מסוימים המפורטים בהמשך. "צו הפטר" מאפשר לחייב להפרע מחובותיו לנושא אם לא ניתן לממש רכוש על מנת לסגור חוב זה במסגרת תהליך של הוצאה לפועל.

במשך 3-5 שנים החייבים יאלצו לשלם חלק מחובותיהם לנושים על פי יכולותיהם הכלכליות. בזמן הזה, לפי ראיית המחוקק, החייבים ילמדו התנהלות כלכלית נכונה ותכנון תקציבי. חלק ניכר מהחייבים יוכל אחרי התקופה ושילם את חובותיו לחזור לחיים רגילים ללא עיקולים וסנקציות כלכליות ולקבל הפטר משארית החוב. חייבים שאינם משתכרים סכום גבוה עשויים לקבל סעד נוסף מבית המשפט בדמות תשלום של החוב במשך שנה, ולאחר מכן יקבלו הפטר מהחוב כולו. כך, בניגוד למצב שהיה בעבר, חובות שהיו עוצרים את היכולת של אדם או עסק להשתקם כלכלית בשל ריביות גבוהות שהצטברו ישולמו באופן חלקי ויאפשרו לכל אדם להשתקם. נציין, במאמר מוסגר, כי אם בית המשפט מתרשם כי הכניסה לחוב התבצעה במכוון תאלצו לשלם לאורך זמן את החוב בתוספת ריבית בדומה לתהליך איחוד תיקים.

תאמו פגישת ייעוץ עוד היום

עו"ד ליאור בן-יוסף לוי עוסקת במשפט האזרחי, בדגש על תחום חדלות פרעון, הן של יחידים והן של תאגידים, כמו גם בדיני הבנקאות וליטיגציה. במשך שנות עיסוקה בתחום, צברה עוד בן-יוסף לוי ניסיון עשיר בניהול הליכי פשיטת רגל וחדלות פרעון מורכבים, בליווי וייצוג הצדדים במגרש חדלות הפרעון.

הקליקו

מאמרי המשרד