תחום

פירוק חברה

פירוק חברה בע"מ

חברה בע"מ שהגיעה לסוף דרכה, בין אם בגלל סכסוך בין בעלי מניותיה, בעקבות כשלון מיזם שניסתה לפתח או בשל משבר בלתי צפוי שהביא לסחרור כלכלי שאין ממנו מוצא, נדרשת להיכנס להליך של פירוק חברה.

3 דרכים לפרק חברה בע"מ

חברה שהגיעה לסוף דרכה יכולה לפתוח בהליך פירוק, בליווי עורך דין מתמחה בפירוק חברה, באחת מ-3 דרכים:

 הליך הפירוק הראשון הוא הליך פירוק מרצון. ההחלטה על פירוק מרצון תעשה בדרך כלל על־ידי בעלי המניות של החברה, בזמן שהחברה בעלת כושר פרעון (סולבנטית), אך היא הפסיקה את פעילותה. על מנת לבצע הליך של פירוק מרצון על החברה להסדיר את חובותיה לרשויות המס, לרשם החברות, ולכלל הנושים, ולאחר סיום הליך פירוקה, יתרת נכסיה תחולק בין בעליה מניותה שלה.

בהליך פירוק מרצון נדרשים הדירקטורים לחתום על תצהיר כושר פירעון, וכן על החברה לכנס אסיפה כללית במהלכה תתקבל החלטת הפירוק וימונה מפרק לחברה. לאחר מכן, פרוטוקול האסיפה וההחלטה על מינוי המפרק יועברו לרשם החברות ואלו יפורסמו לציבור. בהמשך הליך פירוק החברה מרצון, יידרש המפרק לנכס את הנכסים של החברה ולחלקם בין הנושים ובעלי המניות. לבסוף, לאחר שהמפרק כינס את נכסי החברה וסילק את מלוא חובותיה, הוא יגיש דו"ח לרשם החברות, ובהתאם לשיקול דעתו של הרשם - תחוסל החברה.

 

הליך הפירוק השני בחוק הינו פירוק חברה בפיקוח בית־המשפט.

 הליך הפירוק השלישי בחוק הוא פירוק על־ידי בית־המשפט המחוזי באזור שבו פועלת החברה. פירוק חברה על ידי בית המשפט יכול להיעשות באחד מ-4 מקרים:

1.    החברה קיבלה החלטה מיוחדת שהיא תפרוק בידי בית המשפט.

2.    החברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה לאחר שאוגדה או שהפסיקה את עסקיה למשך שנה.

3.    חדלות פירעון.

4.    מן הצדק ומן היושר.

מרבית המקרים של פירוק חברה, אלו מקרים בהם החברה הינה חדלת פרעון – כלומר שסך הנכסים שלה נמוך מסך ההתחייבויות שלה (כלומר חדלת פרעון מאזנית) או שהיא אינה יכולה לעמוד בחיוביה במועדם (דלת פרעון תזרימית).

פירוק על ידי בית המשפט יכול להיעשות לבקשת החברה, או נושים שלה, למשל עובדים, ספקים, בנקים וכו' או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה.

ישנם תנאים שונים בהם נדרשים לעמוד כל אחד ממבקשי הפירוק. כך למשל, כאשר החברה מבקשת בעצמה לפתוח בהליך של פירוק חברה, היא נדרשת להוכיח כי סך חובותיה עולה על סך של כ-25,000 ₪ וכי היא נמצאת בחדלות פירעון או שההליך יסייע למנוע את חדלות פירעונה. לעומת זאת, נושה (עובד, ספק, בנק, משכיר נכס, וכו') המבקש לפרק חברה, נדרש להוכיח כי החברה נמצאת בחדלות פרעון או שבמקרה בו מועד פרעון חוב החברה כלפיו טרם הגיע – אז יצטרך הנושה להוכיח כי החברה פועלת במטרה להונות את נושיה, או מבצעת פעולות של הברחת נכסים. 

תוצאות צו לפירוק חברה

 במסגרת הליך פירוק חברה בית המשפט ממנה בעל תפקיד מטעמו, מפרק, שתפקידו הוא לכנס את נכסי החברה, להגדיל את מאסת נכסיה ולהביא כמה שיותר נכסים אל קופת הפירוק, ולאחר אישור בית המשפט לחלק את הכספים והנכסים שמומשו לנושי החברה.

הליך זה אורך מספר חודשים עד מספר שנים, בהתאם למורכבות ההליך, להיקפי פעילותה של החברה ונסיבותיה.

 על מנת למצות את זכויותיכם במסגרת הליך פירוק חברה, מומלץ לקבל ייעוץ וליווי בידי עורך דין פירוק חברה המתמצא ברזי ההליכים ובקיא באופי ניהולם. רק כך ניתן להבטיח את קיום ההליכים במהירות וביעילות.

משרדנו עוסק בייצוג נושים בהליכי פירוק חברות בבתי המשפט המחוזיים וצבר ניסיון רחב בניהול הליכי פירוק חברות, עמותות, ואגודות שיתופיות, הן בייצוג נושים המבקשים לגבות את חוב החברה כלפיהם, והן בייצוג בעלי תפקיד המתמנים בהליכים אלו על ידי בתי המשפט.

במסגרת הליכי פירוק חברה, ניהל משרדנו תיקים רבים בהם בעלי השלכות ציבוריות רחוב, בהם בין היתר הליכים לאיתור והשבת נכסים שהוברחו מהחברה; גביית חובות ישירה מבעלי שליטה בחברה, ועוד.

כמו כן, משרדנו ניהל עשרות רבות של תיקי חדלות פרעון תאגידיים בעלי מורכבויות שונות, לעיתים תוך הפעלת החברה, ניהול עובדיה, קשרי העבודה עם ספקיה, לקוחותיה וכיוצא באלה.

תאמו פגישת ייעוץ עוד היום

עו"ד ליאור בן-יוסף לוי עוסקת במשפט האזרחי, בדגש על תחום חדלות פרעון, הן של יחידים והן של תאגידים, כמו גם בדיני הבנקאות וליטיגציה. במשך שנות עיסוקה בתחום, צברה עוד בן-יוסף לוי ניסיון עשיר בניהול הליכי פשיטת רגל וחדלות פרעון מורכבים, בליווי וייצוג הצדדים במגרש חדלות הפרעון.

הקליקו

מאמרי המשרד